Trenutno upošljavamo 130 stalno zaposlenih radnika, i preko 100 sezonskih radnika koje angažujemo po potrebi. U preduzeću je stalno zaposleno 17 diplomiranih inženjera građevine, arhitekture, mašinstva i eletrotehnike kao i 10 građevinskih tehničara.

Posebno poglavlje u našem portfoliu čine projekti od javnog značaja kao što su:
Saobraćajnice, škole, vrtići i domovi zdravlja. To su objekti čija se važnost ogleda u poboljšanju infrastrukture, što utiče na kvalitet života ove i buduće generacije.

Kao moderno razvijena korporacija GPD Banković svoje kapacitete raspoređuje na različitim lokacijama prema principima organizacionih zahteva i efikasnosti i u skladu sa potrebama razvijanja poslovanja.

Godišnji prihod od usluga u građevinarstvu se svake godine povećavao tako da je prihod od usluga u građevinarstvu u 2012. godini je iznosio 11 miliona €, u 2013. godini oko 7 miliona €, 2014. godini je iznosio 10,4 miliona €, u 2015. godini je iznosio 11,8 miliona €, a u 2016. godini 11,5 miliona €.